top of page

עקשנטע

סבתא עקשנטע, אתון יעילה-פעילה, תורמת לבניין הארץ והחברה ומצטיינת בכישרון לטפל בג'יפ היסטרי וקוּטר, לשמח נביא משלוּמפּר ומר נפש, ולהעניק חופשת הבראה למלמד שפוף. סיפורי הסבתא מקסימים את הנין, העיִר לָבָן, והוא חולם להגיע לאותם הישגים. אולם אימו אפורה מנחיתה אותו על קרקע הפולניוּת: היא מבהירה לו שסבתם עבדה כמו חמור כדי שהוא יוכל להרכיב על גבו את המשיח.


סיפורי עקשנטע מצחיקים, עשירים ומתנגנים. את המוזיקליות יוצרים משקל, חריזה, אליטרציה וחזרה על הצירוף "אִיָּה אִיָּה" באות צבעונית – כולם מאפשרים לילדים להשתתף ב"ביצוע היצירה" גם אם טרם למדו לקרוא.

כיצד הוגים את שם הסבתא?

חנויות בארץ

חנויות בארץ
bottom of page