top of page

רוֹשֶשוֹנֶה


תפוח בדבש, מאה תקיעות שופר, תשליך, חג בן יומיים – כל אלה קשורים אצלנו היטב לראש השנה. אבל אחד הדברים הכי חשובים קשור אצלנו לראש השנה רק באופן רופף: זהו יום הולדת לעולם. המעבר מהתשפ"ג להתשפ"ד מציין שהופ הופ טרללה, העולם גדל בשנה, ולפי הספירה היהודית מלאו לו 5,784 שנה.

 

לכן כתבנו (בין השאר) את השורות הבאות:


אוך זה עוינֶג – רוֹשֶשוֹנֶה

פעמיים שֶחֶיוֹנוּ

מָזְל־טוב למַיְשֶׂה־בְּרֶיְשֶס

בן כמעט אָלופים שֶיְשֶס

יום הולדת לבריאה,

שתהיה לנו בריאה

(האותיות השמנות מציינות את מקום הטעם.)


ה"תרגום"

אוח זה עונג – ראש השנה

פעמיים שהחיינו

מזל טוב למעשה בראשית

בן כמעט אלפים ששת

יום הולדת לבריאה,

שתהיה לנו בריאה

 

בקרוב נגיע לשמיני עצרת/שמחת תורה, החג שחל השנה ב-7 באוקטובר, וה"אוך זה עוינג" יתחלף ב"אוֹך און וויי", ודאי בתודעה.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosh_Hashana_Montevideo_1932.jpg :מקורComments


bottom of page