top of page

עקשנטע: מדרשי תמונות (חלק 6)

ברשימה הקודמת הגענו לכפולה העשירית, ואנו ממשיכות עם


הכפולה האחת עשרה


אשת המלמד מגלה כי מזיקים מכרסמים את הכרים והכסתות שהביאה בתור נדוניה, ולכן בצד ימין רואים ענן עשים מתאבך ומתפזר. כדי לאייר את העשים גיגלנו תמונות, ומתברר שהבורא נימר את עולמו בעשים יפים מאוד, ובוודאי יפים בהרבה מכפי שהניסיון המקומי מלמד.


בצד שמאל רואים את רב זישע ואשתו תופסים כרופּ בתיבה, שטים בה דומם כמו משה רבנו התינוק. איורי הרב והרביצין מבוססים על סבא וסבתא של סבתא; תצלום שלהם שרד איכשהו במשפחתנו. התצלום הזה שימש אותנו גם כדי להזכיר לַבַּת שתפקיד ההורים לדאוג לילדים, ותפקיד הילדים – להביא נחת להורים.


הכפולה השתים עשרה

כאשר עקשנטע ממלאת את מקום המלמד היא מספרת לדרדקי ה"חדר" את המעשה בג'יפ 22180 ובגור החתולים שנלכד בתוכו. המעשה הזה יוצר סיפור בתוך הסיפור על עקשנטע והמלמד, והוא מתחיל בכפולה השתים עשרה. הפרדנו את המעשה בג'יפ ובגור מהסיפור שהוא מתגורר בתוכו באמצעות וינייטות עשויות מצמד זיקיות.


בצד ימין רואים את גור החתולים כלוא בג'יפ 22180 ואת עקשנטע דוהרת למשק. בצד שמאל רואים את הג'יפ לאחר שעקשנטע השכיבה אותו על צידו כדי לחלץ את הגור; הג'יפ השכוב מתהדהד בג'יפ הצעצוע שבכפולה הראשונה. עוד רואים בצד שמאל את הגור לאחר שעקשנטע חילצה אותו ממנוע הג'יפ. הגור מבוסס על תצלום שהבת צילמה באחד מבסיסי צבא ההגנה לישראל אי שם בדרום.
Comments


bottom of page