top of page

עקשנטע: מדרשי תמונות (חלק 4)

ברשימה הקודמת הגענו לכפולה השביעית, ואנו ממשיכות עם


הכפולה השמינית


סיפור הסבתא השני מתחקה אחרי קווי העלילה בספר יונה, ובשלב מסוים דג גדול בולע את עקשנטע וחבריה להפלגה. לכן בכפולה השמינית הר הזבל הופך ללווייתן שצורתו מזכירה את ההר – ראשתן; כאן אפשר לקרוא עליו פרטים מעניינים מאוד.


בבטן הלווייתן החבר'ה פוגשים את יונה הנביא ואת פינוקיו וג'פטו (ג'פטו נעדר מהאיור). יונה שקוע במצולות גופניות ונפשיות, והסובבים מתאמצים למשות אותו מתוכן, כל אחד על פי טעמו ואישיותו. רב החובל מצא בבטן הדג חבית צימעס והתיישב עליה, אולי מתוך ניסיון להמחיש ליונה שהגיע הזמן לסתום את הגולֵל על ההרגל לעשות צימעס מכל דבר.


הכפולה התשיעית


בצד ימין רואים כיצד עקשנטע מדגדגת את הדג הגדול במטרה לגרום לו להתפקע מצחוק ולהקיא מתוכו את החבר'ה. היא מוקפת בדברים שנסחפו אל בטן הדג.


בצד שמאל רואים את באי בית הכנסת תופסים את הראש ומתפלצים מפני שעקשנטע נוערת בזמן התפילה. בולט ביניהם מאוריצי גוטליב מתוך ציורו "יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים".


Comments


bottom of page