top of page

עקשנטע: מדרשי תמונות (חלק 2)

ברשימה הקודמת הגענו לכפולה השלישית, ואנחנו ממשיכות עם


הכפולה הרביעית

בדומה לכפולה השלישית, גם בכפולה הרביעית הר הזבל הופך למעין מסך שתוכני התודעה מוקרנים עליו. כל אחד מחצאי הכפולה מחולק לשניים, כך שיש בכפולה מעין ארבעה רבעים. ברבע הימני ביותר עקשנטע מעודדת את ג'יפ 22180 לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות, ועל מסך ההר רואים את התסריט בתודעתה: הג'יפ מדלג ומקפץ על הר הזבל.


ברבע הבא, לאחר שהג'יפ אינו מצליח להתניע, הוא בוכה ויוצר בריכת דמעות שעל חופיה מתייבש הדודו מבריכת הדמעות ב"אליס בארץ הפלאות". הג'יפ מיואש ועל מסך ההר רואים את התסריט בתודעתו – הוא מסתייד במנוחה על תל האשפה.


עוברים לצד שמאל בכפולה. ברבע הימני עקשנטע נבהלת ממצב הג'יפ ומהתסריט בתודעתה: טופרי מנוף לוכדים את הג'יפ ומגרשים אותו למגרש גרוטאות. הפרחים גם כן נבהלים ונובלים.


בסופו של דבר, ברבע הרביעי, צץ לסבתא עקשנטע רעיון מבריק ועל המסך רואים עששית נדלקת. הפרחים נדלקים גם כן.

הכפולה החמישית

הכפולה החמישית מתארת את הפתרון שסבתא עקשנטע מצאה לג'יפ: במקום סיוע חד-פעמי היא מתניעה אותו כל בוקר מחדש, אך מרגע ההתנעה היא מניחה לו להמשיך לנוע בעצמו והוא מצליח בזה. אמת, בהרבה מצבים דומים אין רק שתי חלופות – הענקת דגים לעומת הענקת חכה; לפעמים צריך להעניק קצת מהדגים (התנעה ראשונית בכל בוקר) וקצת מהחכה (אמצעי להמשיך לנוע בעצמך). מאחר שסבתא עקשנטע מתניעה את הג'יפ בכל בוקר, הפתרון שהיא מצאה מזכיר את הרפטטיביות מהכפולה הראשונה, ולא נקלקל דבר אם נספר שגם הכפולה השלוש עשרה תזכיר אותה. מאחר שעקשנטע אומרת על הג'יפ "אף על פי כן נוע ינוע", הוספנו לאיור את גלילאו גליליי צופה בירח.


בצד שמאל האיור מציג את נוסעי האוטובוס מריעים לעקשנטע בכל מיני דרכים; הנוסעת בחולצה הכתומה מריעה בשפת הסימנים. באוטובוס נוהג מנהיג.


איורי הירח, גלילאו גליליי

Galileo Galilei, Public domain, via Wikimedia Commons

bottom of page