top of page

ללקק את האצבעות: ספרי ילדים מומלצים – גלגוליו של המעיל המופלא של יוסף

הוי, תפרנו מעיל של חורף משני מעילים, "גלגוליו של מעיל" ו"המעיל המופלא של יוסף", והרשימה קיבלה את הכותרת התפורה: "גלגוליו של המעיל המופלא של יוסף". ההזמנה לתפור את הספרים נמצאת כבר בשמותיהם, ועל אחת כמה וכמה בסיפורים עצמם.


את המעיל שקדיה מולודובסקי חִייטה מגלגלים מילד לילדה לילד, ממחזרים אותו עד שנותר ממנו גורנישט מיט גורנישט והוא הופך לסיפור. את המעיל המופלא שסימס טבק חִייט מגלגלים מדבר לדבר – ממעיל למעילון לאפודה לצעיף לעניבה למטפחת לכפתור, ממחזרים אותו עד שנותר ממנו גורנישט מיט גורנישט והוא הופך לסיפור.


סימס טבק התבסס על השיר "האב איך מיר א מאנטעלע", וציוריו המשגעים מנומרים במחוות יידישיסטיות מפורשות, ביניהן תצלומי שלום עליכם ומענדעלע מוכר ספרים. בתיה קולטון בחרה מסלול עדין יותר בקומיקס שיצרה ל"גלגוליו": ציוריה מנומרים בתנוחות גוף יידישיסטיות, ומתוכן בולטת במיוחד תנוחת החלושס שהילד יחיאל פרץ גורם לאימו כשהוא מחלק לבני המשפחה את חורי המעיל.


חלושס נגרמת גם לנו כשאנו ממחזרות לרגע את נושא המִחזור. בשני הסיפורים המִחזוּר נובע מעוני עמוק, מכורח הישרדותי, ומוכרחים לשאול אם רק בנסיבות כאלה אפשר להתקרב להיקפי המִחזור שהכלכלה המִחזורית מבקשת – כלומר להתקרב לעולם שבו, כמו בטבע, אין אשפה מפני שכל הִתכלות מתפרקת ומשמשת לבנייה מחדש.
תצלום כריכת גלגוליו של מעיל לקוח מאתר המו"ל - הקיבוץ המאוחד

המעיל המופלא של יוסף ראה אור בהוצאת כנרת

Comments


bottom of page