top of page

ללקק את האצבעות: ספרי ילדים מומלצים

כבר מזמן הכנו רשימת המלצות לכל המשפחה, ונחמד להתחיל לפרסם אותה בחג הספר. את הרשימה פותח הממתק שהרעיף השראה על עקשנטע"עוגת הפלאים" מאת קדיה מולודובסקי.


ילדים בישראל מכירים את הסיפורים בחרוזים שקדיה כתבה לילדים בעיקר בזכות "פתחו את השער". קובץ זה כולל למשל את "גלגוליו של מעיל" ו"הילדה איילת", אך הוא אינו כולל את אחד הממתקים הכי מזינים בתפריט – "עוגת הפלאים".


הממתק הזה נמצא בתוך "נוצות זהב", קובץ משירי קדיה בתרגום אוריאל אופק. אופק קרא לשיר המתורגם "עליזה פזיזה" היות שבמקור היידי הוא נקרא "פייגע ציגעלע" – מעין עיזה פזיזה. את השם "עוגת הפלאים" בחרה מיריק שניר לתרגום שהיא עצמה יצרה. בהרצאה על התרגום סיפרה שניר שהיא אינה יודעת יידיש: יודעי יידיש תרגמו עבורה את תוכן השיר, והיא חרזה ושקלה. נראה שעמדת ה"נחיתות" הזו גרמה לשניר להתעלות שכן תרגומה פשוט מלא חן, כלומר מ֫ולֶה חיין.


פייגע ציגעלע אוהבת לשיר. פעם אחת היא שרה על תרנגול, ותיכף ומייד נחת בחצר תרנגול. אמא שלה מבינה שהשירה מזמינה אורחים, ולכן היא מבקשת מפייגע שלא תשיר על הקיסר, כי הקיסר ודאי יבוא בלוויית פמליה, ו"לנו הרי אין כיבוד בשבילם".


אבל פייגע הפזיזה בכל זאת שרה על קיסר, והוא ופמלייתו אכן נוחתים בחצר, כצפוי. אך בניגוד לצפוי המשפחה מצליחה להגיש כיבוד בשפע: היא אופה עוגה שמספיקה לכל האורחים, עוגת פלאים. לקינוח קדיה שוברת את הקיר הרביעי בדרך מצחיקה וממתקית מאוד. (חברתנו החכמה י' העירה שלפי ההיגיון הסיפורי, פייגע פשוט צריכה לשיר על כיבוד...).


התרגום שיצר אוריאל אופק מלווה ברישומי שחור-לבן מאת תרצה טנאי, מי שאיירה גם את "פתחו את השער". התרגום שיצרה מיריק שניר מלווה באיורים צבעוניים מאת דני קרמן. היפה שבהם הוא התרנגול בעמ' 13 (והמתמיה שבהם הוא התרנגול בעמ' 11).

תצלום הכריכה לקוח מאתר המו"ל - הוצאת הקיבוץ המאוחד

Commenti


bottom of page