top of page

לוין קיפניס מנשק לשלום את היידיש

כדי להוסיף עוישר וחיין ליונטויבים אנחנו מעלעלות בספרי ילדים ביידיש, ביניהם שני כותרים שפורסמו בישראל ב-1993 (!) ולוין קיפניס חתום עליהם – "מתחת לעץ החרוב" ו"מתחת לעץ התאנה". אז כן, מתברר שקיפניס פיתח את כתיבתו היצרנית לילדים גם ביידיש.

 

קיפניס כתב לילדים בעברית מגיל בר מצווה (בערך), וילדי ישראל ניזונים מדיאטה עתירת קיפניס עד היום: הם עדיין מושכים בגזר ונוטלים קמח קמח מן השק ושמן שמן מן הכד. מתוך שפע יצירתו ליונטויבים אנחנו בוחרות להדהד, איך לא, את המילים שהוצמדו ללחנים חסידיים – "חג פורים" ו"שימו שמן".

 

לאחר יובל בעברית נודע לקיפניס בן ה-63 (בערך) שמתרגמים אותו ליידיש עבור קהילות באמריקה, והוא התלהב והחליט לכתוב ביידיש ישירות. התוצאה מסקרנת מפני שחלק ניכר ממנה מתאר ביידיש חיים שהתנהלו בעברית במדינת ישראל: לרבים מהילדים קוראים עידו, עוזי, אוּרי ונילי, הם קוטפים תפוזים בפרדסי הקיבוצים, ואבותיהם מוצבים בגבול ליד חניתה כשהם חמושים ברובים. צריך להודות שהציורים על כריכות הספרים הנ"ל תופסים כיוון אחר: הילדים מתחת לעצי החרוב והתאנה נראים עפעס דתיים ומזרח-אירופים.

 

אבל דוברי היידיש הלכו והתמעטו, וקיפניס הרגיש שהגיע הזמן לסגור את השער, לכנס את יצירתו ביידיש, ולנשק את מילותיה לשלום.   

Comments


bottom of page