top of page

דער הייליקער קוראן

איכשהו נודע לנו שהקהילה האחמדית בכבביר, חיפה, תרגמה את הקוראן ליידיש. הקלקנו את חגורות הבטיחות והכנסנו את הכתובת לווייז... אבל נאלצנו לנווט כמו פעם כי ישראל משבשת את ה-GPS בצפון עקב המלחמה.

 

המסגד האחמדי היפה נראה לנו סגור, אבל התברר שהוא דווקא פתוח, והאימאם האדיב חיפש ומצא את תרגומי הקוראן ליידיש.

 

נו אז איך אומרים ביידיש "בשם אלוהים הרחמן והרחום"? כך אומרים: "אין נאמען פון אללא, דעם גנעדיקן, דעם בארעמהארציקן". ומי המתרגם או המתרגמת? חיפשנו ביסודיות, אבל לא הצלחנו למצוא.

 

ביקשנו מהאימאם ארבעה עותקים – רצינו לשמח במציאֶה כל מיני חביירים – והצענו תשלום או תרומה. האימאם סירב ורק ביקש שנזכיר אותו בתפילתנו.

 

אבל איך נוכל? הפסקנו להתפלל כי אנחנו ברויגז עם אלוהים מאותה סיבה שישראל משבשת את ה-GPS בצפון. 

Comments


bottom of page