top of page

בין Action לע֫קשן (וע֫קשנטע)

שני אנשים בלתי קשורים עודדו אותנו לכתוב על הקשר בין ע֫קשן ל-action. "קשה להאמין שהמילים נשמעות דומות רק במקרה", הם אמרו, "מישהו צריך לכתוב על זה". אז הנה, אנחנו כותבות.


העקשנות מקפלת בתוכה התמדה. כשמישהי מתעקשת על משהו היא עומדת עליו – בלי לסגת, בלי לוותר, בלי להרים ידיים. ומתי חשוב להתמיד, כלומר באילו מצבים צריך לעמוד על משהו? הטבלה הבאה (שטיק כּדאִי מלימודי הסטטיסטיקה) עוזרת לראות את התשובה.

קשה להשיג את התוצאה

קל להשיג את התוצאה

התוצאה רצויה

​התוצאה בלתי רצויה

אם התוצאה בלתי רצויה חבל להתעקש עליה, כלומר כדאי לסגת מהדרך שמובילה אליה, בלי קשר לשאלה אם קל או קשה להשיג את התוצאה. אם להרשות לעצמנו דוגמה פולנית, חבל להתעקש על זלילת בונבונים. מאחר שבשוּרת הטבלה התחתונה התוצאה תמיד בלתי רצויה, אין בה תשובה לשאלה שהעלינו. לכן נותרה לנו הטבלה המקוצצת הזו:

קשה להשיג את התוצאה

קל להשיג את התוצאה

התוצאה רצויה

עכשיו, ברור שאם קל להשיג את התוצאה אין סיבה להתעקש. אם להרשות לעצמנו דוגמה דמיונית, אין סיבה להתמיד לדרוש שירות ממשרד ממשלתי כשמקבלים את השירות בקלות. מאחר שבתא הימני קל להשיג את התוצאה, אין בו תשובה לשאלה שהעלינו. לכן נותרה לנו הטבלה הזו:

קשה להשיג את התוצאה


התוצאה רצויה

כלומר חשוב להתעקש כשהתוצאה רצויה וקשה להשיג אותה.


הרבה פעמים הקושי להשיג את התוצאה דורש פעילות, יוזמה, עשייה, נקיטת פעולה – כלומר action. כדי לחלץ מייאוש את ג'יפ 22180, את יונה הנביא ואת רב זישע, עקשנטע פועלת במרץ ובדרכים רבות. כדי להשיג התקדמות באיזשהו תחום (למשל במדע) צריך לפעול, ולעיתים קרובות צריך גם לפתח את הכלים להתקדמות (למשל מיקרוסקופ). ואם לחזור למגזר הציבורי בישראל, כדי לקבל ממנו שירות צריך לעבוד, וקשה, ותכופות צריך לנסות יותר מדרך פעולה אחת; או כפי שסבתנו עליה השלום סיכמה: כדי להיות חולה צריך להיות בריא.


Comentarios


bottom of page